STRÁNKY PŘESTĚHOVÁNY

VEŠKERÝ OBSAH S AKTUÁLNÍMI INFORMACE PŘESTĚHOVÁN ZDE: WWW.SANDRALIVING.CZ

Děkuji za pochopení

Seznam jednotlivých esencí1 - Agrimony - Řepík lékařský
člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem

2 - Aspen - Topol-osika
nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost

3 - Beech - Buk lesní
kritickýarogantnínetolerantní k ostatním, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucit a porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.

4 - Centaury - Zeměžluč
neumí říct ne, je pasivní, plachý,  chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví 

5 - Cerato - Rožec
nedostatečná důvěra ve vlastní názor,nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi

6 - Cherry Plum - Slíva třešňová
strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě

7 - Chestnut Bud - Poupě jírovce nebo koňského kaštanu
Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá

8 - Chicory - Čekanka obecná
majetnické sklony a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost

9 - Clematis - Bílá lesní réva
Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce

10 - Crab Apple - Plané jablko
člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled.  Posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě

11 - Elm - Jilm
člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává.Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít

12 - Gentian - Hořec podzimní
předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.

13 - Gorse - Hlodaš
velká beznadějzklamání apesimismus, vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích

14 - Heather - Skotský vřes
člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost

15 - Holly - Cesmína ostrolistá
žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje

16 - Honeysuckle - Zimolez, kozí list
touha a lítost po minulém, nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.

17 - Hornbeam - Habr
únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly

18 - Impatiens - Netýkavka žlázonosná
popudlivost, podrážděnost, netrpělivost, přestřelující a překotné  reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak

19 - Larch - Modřín
nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí,předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním

20 - Mimulus - Kejklířka skvrnitá
specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost

21 - Mustard - Divoká hořčice
hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý

22 - Oak - Dub
Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak  přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc

23 - Olive - Oliva
Extrémní únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie

24 - Pine - Skotská sosna
sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká:  “promiň že jsem se narodil“

25 - Red Chestnut - Červený kaštan
přehnaná starostlivost a obavy o druhé (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26 - Rock Rose - Devaterník penízkovitý
Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy,  pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru

27 - Rock Water - Voda z léčivých pramenů
člověk je na sebe příliš tvrdý, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní  vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28 - Scleranthus - Chmerek roční
nerozhodn , těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory.

29 - Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý
zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti –  trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání

30 - Sweet Chestnut - Jedlý kaštan
nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá „temnou noc duše“

31 - Vervain - Sporýš lékařský
snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32 - Vine - Vinná réva
silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli

33 - Walnut - Vlašský ořech
přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti,  podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu..

34 - Water Violet - Žebratka bahenní
Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě,  pláče zřídka

35 - White Chestnut - Jírovec maďal
Myšlenky krouží neúnavně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36 - Wild Oat - Sveřep větevnatý
Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr,nevyčerpal svůj  talent a schopnosti

37 - Wild Rose - Planá růže, šípková růže
Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu

38 - Willow - Žlutá vrba
zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých  pomoc

39 - Rescue Remedy - Krizová esence
„Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.