STRÁNKY PŘESTĚHOVÁNY

VEŠKERÝ OBSAH S AKTUÁLNÍMI INFORMACE PŘESTĚHOVÁN ZDE: WWW.SANDRALIVING.CZ

Děkuji za pochopení

Bachovy esence pro děti


Strach z prvního dne ve škole či školce, tlak z povinností, z očekávání rodičů, stres z volného času odpoledne a k tomu ještě vztek na oblíbeného kamaráda. To všechno přináší každodenní život našich ratolestí. Není proto divu, že mnoho dětí je již v ranném věku přetížená. A jejich reakce na tyto situace jsou rozdílné. Některé děti jsou vystrašené, uzavírají se do sebe, jiné reagují agresivně, méně se koncentrují nebo se snaží na sebe upoutat hodně pozornosti. Naše děti se obvykle vyvíjí za určitých situací a v určitých životních fázích - vždy však chceme, aby se našim ratolestem dařilo dobře. K tomu mohou pomoci originální Bachovy květy.„Školní esence“ pro pozitivní a radostný den Vašeho dítka …


Školní čas, který je kromě obvyklého nákupu školních potřeb, přezuvek či školní tašky spojen v dětských duších i se zátěží, zodpovědností či strachem a nízkou sebedůvěrou….

Jemnou a bezpečnou podporu v těchto malých duševních bolístkách přináší právě vybrané květinky Dr. Bacha.

Proto jsme v tomto období připravili pro Vás a Vaše ratolesti možnost vybrat si z nabízených „školních esencí“ a krizové esence.Při akutním strachu a stresu: Rescue Remedy – Krizové kapky nebo sprej 
Vhodná pomoc v akutní situaci,když Vaše dítko nechce do školky či školy,obává se ostatních dětí a ráno před odchodem se cítí nervózní, snaží se co nejdéle protahovat odchod z domova…


Při strachu z konkrétních věcí nebo situací: Mimulus – Kejklířka skvrnitá.
Mimulus je velmi vhodná esence pro děti, které mají konkrétní strachy, bojí se např. hodiny matematiky, z cesty do školy ( pokud např. jezdí samotné MHD), mají strach z nějaké autority ve škole, strach ze zkoušky, z písemky , z domácích úkolů…Tento strach je může hodně emocionálně vykolejit a způsobovat i nemalé fyzické problémy…
Mimulus je skvělý pomocník i při strachu z návštěvy zubního lékaře.

Při hyperaktivitě: Impatiens – Netýkavka žláznatá, Vervain – Sporýš lékařský, Cherry Plum – Slíva třešňová. 
Děti mají v sobě plno energie, jsou neustále v pohybu a pořád něco nové objevují. ..Jejich nahromaděná energie se však někdy hůř směruje ke klidu a koncentraci. Určité způsoby chování často poukazují na hyperaktivitu, která u dětí potřebuje opravdu jemný a citlivý přístup. Ten můžou spolu s Vaší láskou a něhou podpořit i květy Impatiens – při neklidu a netrpělivosti ,kdy všechno dělá příliš rychle, bez uvažování, Vervain - při vnitřním napětí , podráždění, často i přílišnému nadšení, kdy chce zvládat i několik činností najednou, Cherry Plum - při hysterickém chování, návalech vzteku a ztrátě sebekontroly.

Při vnitřní nejistotě a chybějící sebedůvěře: Larch – Modřín opadavý 
Larch - přináší Vašim ratolestem ale i dětem staršího věku dostatečnou dávku sebevědomí, se kterým pak snadno překonávají každodenní překážky, díky své vlastní vnitřní jistotě se cítí i ve škole, v kolektivu, mezi kamarády či na odpoledních zájmových aktivitách vyrovnaně, sebejistě a budou se tak rádi pouštět i do větších úkolů, které jim budou přinášet radost a naplnění.

Při chybějícím elánu a radosti nejen z domácích úkolů: Hornbeam – Habr obecný 
Hornbeam - přináší potřebné množství koncentrace, elánu, radosti i odhodlání zvládat každodenní úkoly nejen ve vyučovacích hodinách, či u domácích úkolů ale i při jiných mimoškolních aktivitách. Pokud Vaše dítko rádo své úkoly či povinnosti odkládá na jindy, je právě Hornbeam tou správnou volbou …

Při pocitu únavy a vyčerpání: Olive – Oliva evropská 
Školní den plný koncentrace, odpolední kroužky, večerní dodělávání posledních domácích úkolů může být pro Vaši ratolest opravdu únavným až vyčerpávajícím kolotočem. „Všeho je nějak moc, přerůstá mi to nějak přes hlavu“….jsou slova naznačující, že Vaše dítě a často i Vy osobně potřebujete nabrat a načerpat sílu a rovnováhu z květu Olive.

Při malých i větších úrazech a bolístkách: Rescue Cream – Krizový krém 
Krizový krém - uleví od malých zranění, modřin, odřenin , ale také přinese úlevu a odstraní bolest i u bolesti hlavy, kloubů, či namožených svalů při sportování. Určitě si ho oblíbíte jako nepostradatelného pomocníka pro celou rodinu.

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE pro děti
1
Agrimony
tajemná duševní bolest, pocit osamělosti a smutku, ukrývá své starosti za příjemné vystupování
2
Aspen
kolektivní (nevysvětlitelné) strachy – ze tmy, z hadů, duchů, z přepadení, mívá  zlé sny, bojí se usnout, je nervózní
3
Beech
vůči druhým netoleratní, vše chce mít pro sebe, dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých, posmívá se, pomlouvá, reaguje nesmiřitelně, malicherně
4
Centaury
slabá vůle,ovlivnitelnost, snaží se všem vyhovět, silně se řídí pochvalou nebo pokáráním, nevědomě přejímá gesta a formulace silnějších, snadno se nechá přemluvit k něčemu, co nechce, je pasivní
5
Cerato
nevěří vlastnímu úsudku, hledá radu a potvrzení u druhých, přeškrkává v testech to správné, má sklon k napodobování druhých, přemrštěný hlad po informacích, skáče druhým do řeči, miluje konvence – ptá se např.co je teď v módě..
6
Cherry Plum
sklony k hysterickým projevům, záchvaty vzteku, hodí sebou na zem, tluče hlavou o zeď..
7
Chestnut Bud
dělá stále stejné chyby a neumí se z nich poučit, pomalu se učí, má blokády v učení, retardovaný vývoj, reaguje nepozorně, bez zájmu, na opakující se tělesná onemocnění – záchvaty, migrény, nárazově se objevující akné
8
Chicory
vyžaduje neustále pozornost, majetnické, když není po jeho, stává se zlostným, hraje mučedníka, uráží se, citově vydírá, manipuluje, je to taktik, typ“nikdo mě nemá rád“
9
Clematis
nerozlišuje fantazii od reality, zasněný pohled, lehce naráží do věcí, hodně spí ,sklony k omdlévání, není agresivní, nemá strach, sklon k poruchám sluchu a zraku
10
Crab Apple
posedlost čistotou, štítí se i sám sebe, stále si myje ruce, má nízké sebevědomí, stydí se za své tělesné symptomy, při kožních onemocněních, alergiích
11
Elm
ztratilo víru ve své schopnosti, cítí se přetížené, je toho na ně moc – mnoho úkolů, kroužků – pocit že to všechno nezvládne
12
Gentian
rychle ztrácí náladu, je zklamané, lehce nastane bušení srdce, vlhké ruce, bolí solar plexus (pocit, že má v břiše kámen)
13
Gorse
reakce beznadějné, pesimistické, rezignace – při nepříjemné chronické nemoci, nebo když vyrůstá ve společnosti chronicky nemocných a starých lidí
14
Heather
pořád musí být středem pozornosti, je nerado samo, je upovídané, předstírá, že je silnější než je, neumí být samo, mluví jen o sobě, upoutává na sebe pozornost, připadá si velmi důležitě, často pochází z citově chudého domova
15
Holly
reaguje žárlivě a závistivě, rychle ho ovládne vztek a agresivita, zlost, prchlivost, náhlé, prudké až pranicemi končící záchvaty špatné nálady, urážení, nenávist, negativita
16
Honeysuckle
stesk po domově, rodičích, kamarádech (při stěhování), stesk po zvířeti, nedokáže uzavřít minulost – vše kolem minulosti
17
Hornbeam
ztěžka se dostává do pohybu a do plnění denních úkolů
18
Impatiens
neumí klidně sedět, nedočkavé, netrpělivé, podrážděné, nervózní, všechno se musí dít velmi rychle, z netrpělivosti bere druhým předměty z rukou,skáče do řeči, zbrklé, kvůli rychlým reakcím časté úrazy
19
Larch
málo sebedůvěry, strach že zklame, cítí se ve škole neschopné, jako by selhalo, přesvědčení, že to nezvkládne, předem očekává neúspěch  (vhodné před zkouškou)
20
Mimulus
strach z konkrétní situace (návštěva lékaře, zubaře) bojácně se drží matky, novorozenci pláčou bez příčiny hned po probuzení, ustrašenost, červenání se, bázlivost,ostýchavost, strachy a fobie
21
Mustard
náhle propadá smutku a melancholii, introvertní, uzavřené ve své ulitě
22
Oak
silný pocit zodpovědnosti, přehnaná svědomitost, spolehlivost, houževnatost, snaží se, aby se neprojevila jeho únava a slabost navenek, cítí se sklíčeně a vyčerpaně
23
Olive
chybí mu energie a vitalita, např.po dlouhodobé a vyčerpávající nemoci
24
Pine
má pocity viny a pořád se obviňuje
25
Red Chestnut
má neustálé obavy o své nejbližší, představy že se něco rodičům stane
26
Rock Rose
prožilo silný strach a je z toho zlomené
27
Rock Water
je k sobě příliš náročné, vytyčuje si vysoké cíle a není spokojeno se svým úsilím, silná snaha o perfektnost, přílišná snaha o sebezdokonalování
28
Scleranthus
neumí se rozhodnout mezi dvěma věcmi, výkyvy, střídání aktivity s apatií, průjmu se zácpou, putující nemoci, rovnováhové poruchy všeho druhu, nevolnost při cestování
29
Star Of Bethlehem
nezvládlo ještě zpracovat prožitý šok nebo trauma
30
Sweet Chestnut
cítí se naprosto poražené a zničené, např.při ztrátě milovaného člověka nebo domácího zvířete
31
Vervain
je přehnaně nadšené, pokouší se zvládat několik úkolů najednou,  přemrštěně aktivní, nechce jít večer do postele, převálcuje a unaví svou energií, přílišná horlivost a nadšení
32
Vine
je příliš dominantní, panovačné a tyranizuje své okolí, bije své kamarády
33
Walnut
při důležitých změnách v životě – puberta, růst zubů, stěhování, rozvod rodičů, walnut pomáhá při přechodu z jednoho životního období do druhého
34
Water Violet
vnitřně se uzavírá a distancuje od svého okolí, odtažité, hrdý samotář, pláče zřídka, působí nafoukaně, nadřazeně, arogantně
35
White Chestnut
neumí zpracovat negativní prožitky, neustále mu krouží hlavou a musí se jimi zabývat, skřípání zuby, pohyb spodní čelisti, nemůže spát, obzvlášť ráno
36
Wild Oat
cítí se nespokojené, nerozhodné, neví, kterou cestou se má ubírat
37
Wild Rose
reaguje apaticky a bez vnitřního zájmu
38
Willow
cítí se zatrpklé a má pocit, že se mu v životě málo dostává, škarohlíd, rušitel zábavy, nepřeje druhým , kazí dobrou náladu
39
Rescue Remedy
nachází se před stresovou situací, nebo je přímo v ní nebo po ní